2,000,000 1,600,000

Tr?ng thái:Còn hàng
Màu s?c:?en
B?o hành:12 tháng
Thanh toán:Chuy?n kho?n, Ti?n m?t,
Ship COD toàn qu?c.

Quà t?ng
– 1 Th? nh? 8GB

Hotline mua hàng: 1900 0388
H? tr? k? thu?t:0989 590 590

??T HàNG NHANH

Giao hàng t?n n?i mi?n phí n?i thành!
So sánh (0)

0834.000.000

0934.000.000